Pressupost

Despeses Ingressos Resultat
Raconet 7.300€ -7.300€
Tallers 40.250€ 49.500€ 9.250€
Dinamització 11.000€ -11.000€
Programació 23.900€ 1.000€ -22.900€
Servei Casal 3.900€ 250€ -3.650€
Difusió Casal 11.950€ -11.950€
Gestió Casal 43.150€ -43€150€
Despesa Salarial 188.000€ -188.000€
Conveni districte 278.700€ 278.700€
Total 329.450€ 329.450€ 0€
Secció: