Balanç econòmic

Balanç econòmic 2018

Despeses Casal 2018

despeses_casal_2018.png
despeses_casal_de_barri_2018_total_340.293_eu_.png

Ingressos Casal 2018

ingressos_casal_2018.png
ingressos_casal_de_barri_2018_total_340.292_eu.png

Balanç econòmic 2017

Total despesa: 337.451,58€


despeses-2018-b.png

Total ingressos: 337.451,58€


ingresos-2018.png

Resultat de l'exercici: 0,00€

*Verificació dels comptes justificatius d’explotació realitzats a dates 31/07/2016 per finalització de contracte i 31/13/2016 per nou conveni