Concurs de Microrelats Casal de barri Prosperitat

Escriu el teu pseudònim en aquest camp
Escribiu aquí els vostre nom i cognoms
Especifiqueu el vostre any de naixement
Especifiqueu tipus de via (carrer, plaça, etc) número, pis i porta.
Especifiqueu el vostre correu electrònic
Introduïu el vostre telèfon
Podeu pujar els vostres texts en .PDF o bé en .Odt (Open Office)
Els fitxers han de ser de menys de 5 MB.
Tipus de fitxers permesos: pdf odt.
Podeu pujar els vostres texts en .PDF o bé en .Odt (Open Office)
Els fitxers han de ser de menys de 5 MB.
Tipus de fitxers permesos: pdf odt.