Enquestes valoració actvitats

Enquesta ANÒNIMA per conèixer el grau de satisfacció dels tallers del casal de Barri, les puntuacions corresponen a:
1 Gens satisfactori 2: Poc satisfactori 3: Satisfactori 4: Molt satisfactori

1.jpg

2.jpg

3.jpg