Objectiu

La finalitat del Casal de Barri és esdevenir una eina al servei de la comunitat. Oferir un espai de trobada on desenvolupar iniciatives socioculturals que responguin a les necessitats del barri i millorin les nostres vides. Esdevé un espai de festa, de lluita i de cultura. Un espai del barri i per al barri i és i serà el que aquest decideixi des del compromís de cada una de les persones involucrades.

Secció: