Renda Garantida de Ciutadania

Concentració d'entitats i persones afectades.