Teixidores de Nou Barris.

Afortunadament en moments difícils també sorgeixen persones que des del silenci es converteixen en una mostra de solidaritat i compromís.

https://www.9barrisimatge.org/2020/04/teixidores-de-nou-barris.html