CONCURS DE DISSENY DE LA FAÇANA DEL CASAL

BASES DEL CONCURS DE DISSENY DE LA FAÇANA DEL CASAL DE BARRI PROSPERITAT
“Creació d'un mural sobre la façana del Casal de Barri Prosperitat, el «bunker» (magatzem en la plaça) i les 5 jardineres d’entremig“
 
1.- OBJECTE DEL CONCURS
Es tracta d'un concurs de pintura mural, a l'aire lliure i sense cap estil predefinit. Inclou la façana que dóna a
la plaça, la paret del bunker (magatzem a la Plaça) i les 5 jardineres que estan entremig.
L'objecte del concurs consisteix a elaborar un esbós d'un mural que representi la  pluralitat i diversitat del
Casal de Barri de Prosperitat.
La convocatòria a través del talent dels artistes, té també com a propòsit, l'execució de l’obra mural com a
producció d'art públiques amb la implicació dels artistes i la  societat en general.
 
2.- TEMA
Lliure, amb el següent propòsit
-valor social: posar en valor la diversitat i pluralitat del barri.
-valor estètic: millorar la presència de la façana del casal de barri. 
És imprescindible que aparegui:
- el nom de “Casal de Barri Prosperitat” a la façana del casal.
Es valorarà positivament si: 
- es representen els valors d'autogestió, suport mutu, acollida, convivència, lluita social, diversitat cultural i 
vida associativa propis del casal i del barri.
- es representen breument i es donen a conèixer els diferents col·lectius, penyes o  entitats del barri a través
d’imatges que els visibilitzin: la revista “A les Barriades!”, Prospebeach,  9Barris Imatge, Escacs “Jaque al
Rei“, Comando Lunares, El Raconet, El centenari de La Prosperitat 1919-2019, 9 barris cabrejada, Festa
Major, San Xibeco,
- les imatges promouen un oci infantil de qualitat (tenint en compte que hi ha molts  infants al casal i a la
plaça).
L'estil i tècnica de la pintura serà lliure i els treballs que es presentin hauran de ser inèdits. No s'admetran
treballs amb continguts violents, obscens, sexistes, homòfobs o xenòfobs.

3.- TERMINIS
Presentació d'obres: Els treballs hauran de presentar-se a la secretaria del Casal de  Barri Prosperitat
abans del 31/01 /2018
- Exposició de les obres finalistes: febrer 2018
- Realització del mural: A partir de març 2018

4.- PARTICIPANTS
Podran participar qualsevol artista o col·lectiu d’artistes que així ho desitgin. 
 
5.- PRESENTACIÓ D'OBRES
Es facilitarà el plànol de la façana del casal i de la paret del bunker a escala. També les mides de les
jardineres. Ho podeu demanar a la secretaria del casal o al mail dinamitzacio@casalprospe.org.
És necessari presentar:

- Disseny de la proposta a realitzar . Aquest ha de ser  original, en color i presentat en din A3 i en format
digital en format jpg . La proposta anirà amb el pseudònim de l’autor/a.
També s'ha d'adjuntar un sobre on posarà el pseudònim del/ de l'autor/a en la seva part  externa i en el seu
interior: el pseudònim, nom i cognoms, telèfon i mail .
- El  material necessari per dur a terme l’execució de la proposta.
- Cost aproximat dels materials per dur a terme l’execució de la proposta.

*En el cas de menors d'edat, autorització del pare, mare o tutor/a legal per a la  participació en aquest
certamen.

6.- REALITZACIÓ DE LES OBRES
La plasmació de la idea es durà a terme un dissabte acordat amb el projecte guanyador.
La persona o grup guanyador ha de comunicar si necessita col·laboració en l’execució de l’obra, ja que la
comissió de Prosperit’Art pot facilitar l'ajuda d'artistes per realitzar l'obra. 

7.- COMPROMISOS
Del Casal de Barri Prosperitat
- al sanejament de les façanes abans de la realització de les obres. 
- facilitació dels materials per l’execució del projecte
- a que l'obra es mantingui un mínim de 2 anys.
Els i les autores es comprometen a:
 - mantenir l'obra durant (els 2 anys)  d'exposició de la mateixa. El Casal facilitarà el material necessari per
la seva restauració, si s'escau.
- permetre la difusió de la seva obra.
 
8.- LA RECOMPENSA
- La plasmació de la idea guanyadora a la façana del casal amb la possibilitat de signar l'obra.
-  La facilitació dels materials necessaris per dur-ho a terme.
- Lliurament de reportatge fotogràfic de l'obra i el seu procés de creació.
- Una aportació econòmica de 500€, un cop realitzada l’obra.

9.- EL VEREDICTE
La decisió es prendrà en una gestora del Casal de Barri de Prosperitat, en la que participaran la Comissió
de Prosperit’Art, la propia Gestora i es tindrà en compte la votació popular dels/ de les usuaris/es del Casal.
Es pot declarar desert el concurs. 
 
10.-DEVOLUCIÓ DELS TREBALLS
Els treballs no premiats podran retirar-se durant el mes posterior a la comunicación del veredicte 

11.-CONFORMITAT
La participació en aquest concurs implica la plena conformitat i acceptació de les bases del mateix, així com
de les decisions preses pel jurat i la seva interpretació  de les bases.

Fitxa tècnica
Data: 
11 desembre, 2017 - 10:00
Preu: 
0€
Multimedia