Què és?

Què és?

El Casal de Barri Prosperitat és un equipament municipal autogestionat pel veïnat del barri des del 1988, a través d’un contracte de gestió ciutadana. Aquí en sabreu més, de la seva història. Una gestió assumida per l'Associació arrelada al territori La Prosperitat Cultura en Acció 2, sense ànim de lucre. Un projecte comunitari, a mans de qualsevol veí o veïna, que podrà adquirir els drets i els deures de decidir sobre totes les qüestions referents al projecte de Casal i la seva gestió integral. Llegeix més sobre Què és?