Balanç econòmic

Total despesa: 297.513,44€
Total ingressos: 297.483,68€
Resultat de l'exercici: -29,76€

grafica_despeses_2015.png

grafica_ingressos_2015.png