Balanç econòmic

Total despesa: 337.451,58€


despeses-2018-b.png

Total ingressos: 337.451,58€


ingresos-2018.png

Resultat de l'exercici: 0,00€

*Verificació dels comptes justificatius d’explotació realitzats a dates 31/07/2016 per finalització de contracte i 31/13/2016 per nou conveni