Enviaments recents

Tipus Títol Autorordenació descendent Respostes Darrera entrada
Ubicació Casal de Barri La Cosa Nostra admin dj., 23/02/2017 - 10:26
Ubicació Districte de Nou Barris admin dt., 02/02/2016 - 16:27
Esdeveniment Vermutsical amb Mariani admin dt., 08/05/2018 - 21:05
Staff Olga admin dc., 22/03/2017 - 14:15
Tallers Al Compàs admin dv., 29/07/2016 - 12:50
Pàgina bàsica L'equip admin dv., 13/11/2015 - 15:46
Pàgina bàsica La Prosperitat Cultura en Acció 2 (Pk2) admin dj., 13/10/2016 - 20:04
Webform Proposa un taller admin dt., 17/11/2015 - 21:06
Pàgina bàsica Memòria d’activitats 2017 admin dt., 02/05/2017 - 15:33
Staff Litus admin dj., 10/03/2016 - 13:42
Ubicació Casal - Oficina admin dt., 02/02/2016 - 16:22
Esdeveniment Capibola, Paquito Blues Band admin dv., 04/05/2018 - 10:19
Esdeveniment Festival de Sopes del Món admin dv., 24/02/2017 - 11:15
Esdeveniment Exposició “5 anys de lluita i resistència” admin dj., 14/04/2016 - 19:20
Staff Manel Sala "Ulls" admin dv., 29/07/2016 - 11:18
Pàgina bàsica Què és? admin dv., 13/11/2015 - 15:44
Pàgina bàsica Conveni admin dv., 14/07/2017 - 11:18
Revista a les Barriades A les Barriades XXXII admin dl., 03/10/2016 - 18:09
Pàgina bàsica Sales polivalents admin dt., 17/11/2015 - 20:41
Staff Toni Carrasquilla admin dj., 10/03/2016 - 13:39
Pàgina bàsica Com ens organitzem admin ds., 13/05/2017 - 19:22
Ubicació Turó de la Peira admin dv., 04/05/2018 - 09:55
Esdeveniment Convocatòria del concurs de microrelats admin dj., 23/02/2017 - 10:53
Esdeveniment Dia del Llibre de Barri admin dj., 14/04/2016 - 18:28
Esdeveniment Esdeveniment de testeig admin dj., 12/11/2015 - 21:31

Pàgines