La PCA2

peca2-flayer_0.jpg
En la tradició associativa de Nou Barris, els veïns i veïnes de Prosperitat sempre han reivindicat la gestió i participació en els equipaments, projectes i activitats que es fan al barri i des del mateix barri.

En l'actualitat, la Prosperitat Cultura en Acció 2 (PCA2) materialitza aquest interès en una associació que gestiona equipaments municipals com El Casal de Barri de Prosperitat i el Poliesportiu Valldaura però també dóna suport a projectes com l'Escola de Futbol-sala Prosperitat, 9 Barris Acull, Prospe-Beach o la Comissió de Festa Major Prosperitat.

Els membres de la PCA2 som veïns i veïnes amb la voluntat d'apropar les activitats dels equipaments a la realitat i necessitats del territori i de les persones.

En Assemblea, els socis decideixen el pressupost, l'enfocament de les activitats, les línies reivindicatives amb les administracions públiques i la col·laboració amb altres entitats de gestió ciutadana. La Junta, anomenada per l'Assemblea, s'encarrega de complir els aspectes tractats i acordats en assemblea, la coordinació dels equipaments i dels projectes, el seguiment i balanç econòmic i l'organització de la plantilla de treballadors. Però, sobretot, garanteix i potencia la participació dels veïns i veïnes en els espais de gestió i decisió dels projectes i equipaments.

En els equipaments i en els projectes gestionats per la PCA2, les comissions formades pels usuaris, entitats, treballadors i col·laboradors organitzen les activitats i les doten de pressupost, amb la màxima autonomia en la seva gestió, doncs per la PCA2, els projectes han de partir del barri i per el barri i en aquest sentit no s'entén la gestió d'un projecte assumit per la PK2 sense la implicació de persones del barri.

Fes-te soci i participa en les Assemblees

  • Si vols més canya, si creus en la gestió ciutadana, participa de les juntes de la PK2, ens reunim dos cops al mes.
  • Però si vols treballar i participar en l'Associacionisme i en la cultura vine a les comissions i gestora del Casal.
  • Si el que vols, és fer escola esportiva i fomentar la pràctica del futbol-sala vine a la junta de l'EFS Prosperitat o Prospe-Beach per la pràctica del Volei-ball.
  • Si vols participar en un projecte innovador de gestió ciutadana d'equipament esportiu, vine al "Poli".
  • Si vols un espai on compartir experiències i cultura amb els nouvinguts, vine a Nou Barris Acull.
  • Col·labora en la Comissió de festes Majors per fer-la més reivindicativa i participativa.

Enllaços relacionais: