Pressupost

Despeses Ingressos Resultat
Raconet 6.000€ -6.000€
Tallers 42.945€ 50.500€ 7.555€
Càpsules de formació 500€ -500€
Dinamització 8.050€ -8.050€
Programació 23.500€ 1.000€ -22.500€
Servei Casal 3.750€ 250€ -3.500€
Difusió Casal 12.480€ -12.480€
Gestió Casal 36.979,78€ -36.979,78€
Despesa Salarial 195.845,22€ -195.845,22€
Tècnic de so i llums 400€ -400€
Conveni districte 278.700€ 278.700€
Aniversari Casal 7.001,58€ 7.001,58 0€
Total 337.451,58€ 337.451,58€ 0€
Secció: