Què és?

El Casal de Barri Prosperitat és un equipament municipal autogestionat pel veïnat del barri des del 1988, a través d’un contracte de gestió ciutadana. Aquí en sabreu més, de la seva història. Una gestió assumida per l'Associació arrelada al territori La Prosperitat Cultura en Acció 2, sense ànim de lucre. Un projecte comunitari, a mans de qualsevol veí o veïna, que podrà adquirir els drets i els deures de decidir sobre totes les qüestions referents al projecte de Casal i la seva gestió integral.

La presa de decisions és a través del consens i l’òrgan és l’assemblea gestora. Obert des del 1988, el seu equip remunerat està al servei la comunitat, i d’allò que aquesta acordi sobre les necessitats a cobrir de forma col·lectiva des del Casal.


Transparència

Veieu la nostre secció de Transparència!
Secció: