Edició del concurs de fotografia Josep Anton Cordoncillo

BASES
- Només s’acceptaran fotos inèdites que no hagin estat publicades ni presentades a cap concurs.
- Només es pot guanyar en una categoria.
- Poden participar tots/es els/les afeccionats/des que ho desitgin.
- Cada participant aportarà un màxim de 2 fotografies per categoria.
- CATEGORIES A, B i C:

El tamany de les fotografies serà de din A4 ( 21x29.7) cms. La cartolina mida dinA3
Les fotografies a color s’hauran d’emmarcar en cartolina negra.
Les de blanc i negre s’emmarcaran en cartolina blanca.

Les fotografies s’han d’entregar dins d’un sobre tancat. A l’exterior del sobre cal posar
“CONCURS DE FOTOGRAFIA CORDONCILLO 2018”, el pseudònim i els títols amb la categoria de les
fotografies
presentades.
A dins del sobre, cal que estiguin les fotografies presentades amb el pseudònim escrit per darrere.
També cal incloure dins el sobre, un altre sobre petit on dugui el pseudònim per fora i a dins,
les dades del/la concursant/(nom, telèfon, mail i adreça postal). Per davant, sota la fotografia,
el títol d’aquesta.

- CATEGORIA D:
Les fotografies fetes amb mòbil s’enviaran en arxiu adjunt format jpg,
al mail dinamització@casalprospe.org ,
amb títol, nom de l’autor/a, pseudònim, telèfon, mail i adreça postal.

- El temps per recollir les fotografies un cop finalitzada l’exposició expira al final del febrer del 2019.

Fitxa tècnica
Data: 
15 octubre, 2018 - 17:45
Preu: 
0€
Multimedia