XXVIII Edició del Concurs de Fotografia Josep Anton Cordoncillo

Bases del concurs d’enguany
28 EDICIÓ DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA JOSEP ANTON CORDONCILLO

CATEGORIES
A.- Fotografia color amb tema lliure.
B.- Fotografia blanc/negre amb tema lliure.
C.- Premi Josep Anton Cordoncillo (color i b/n). Tema: “LES LLIBERTATS”

PREMIS
Premi del jurat: 100 € per les categories A, B i C.
Premi del públic: 100 € (període de votació de l’1 al 15 de desembre)
ADMISSIÓ DE LES FOTOGRAFIES
Fins al 27 de novembre de 2017

EXPOSICIÓ DE LES FOTOGRAFIES
De l’1 al 28 de desembre de 2017 (segons el volum de les fotografies que arribin, s’exposaran totes o tan sols les finalistes)

LLIURAMENT DE PREMIS
Dissabte 16 de desembre a les 19 h. (És imprescindible venir a recollir el premi, si la persona guanyadora no pot, hi ha de venir alguna persona en el seu lloc).

BASES

- Només s’acceptaran fotos inèdites que no hagin estat publicades ni presentades a cap concurs.
- Només es pot guanyar en una categoria.
- Poden participar tots/es els/les afeccionats/des que ho desitgin.
- Cada participant aportarà un màxim de 2 fotografies per categoria.
- La mida de les fotografies serà de 24x30 cms, emmarcades en una cartolina de mida dinA3.
- Les fotografies a color s’hauran d’emmarcar en cartolina de color negre.
- Les fotografies de blanc i negre s’emmarcaran en cartolina de color blanc.
- Les fotografies s’han d’entregar dins d’un sobre tancat. A l’exterior del sobre cal posar
“CONCURS DE FOTOGRAFIA CORDONCILLO 2017”, el pseudònim i els títols amb la categoria de les fotografies presentades. A dins del sobre, cal que estiguin les fotografies presentades amb el pseudònim escrit per darrere. Per davant, sota la fotografia, el títol d’aquesta. També cal incloure dins el sobre, un altre sobre on dugui el pseudònim per fora i a dins, les dades del/la concursant (nom, cognoms, telèfon, mail i adreça postal). El temps per recollir les fotografies un cop finalitzada l’exposició expirarà al final del febrer del 2017.

Fitxa tècnica
Multimedia