Enviaments recents

Tipus Títol Autorordenació descendent Respostes Darrera entrada
Esdeveniment Jornades esportives: jocs esportius infantils admin dt., 13/03/2018 - 11:33
Esdeveniment Señorita Julia y sus EXS admin dj., 23/02/2017 - 10:43
Ubicació Districte de Nou Barris admin dt., 02/02/2016 - 16:27
Staff Manel Sala "Ulls" admin dv., 29/07/2016 - 11:18
Esdeveniment 30 Aniversari Casal de barri admin dv., 04/05/2018 - 11:37
Esdeveniment Esdeveniment de testeig admin dj., 12/11/2015 - 21:31
Staff Teresa Paiva admin dj., 10/03/2016 - 13:40
Pàgina bàsica Plànol admin dt., 17/11/2015 - 20:43
Esdeveniment ProspeCreativa admin dj., 23/02/2017 - 10:32
Ubicació Casal - Oficina admin dt., 02/02/2016 - 16:22
Esdeveniment Exposició “5 anys de lluita i resistència” admin dj., 14/04/2016 - 19:20
Esdeveniment Xerrada “Aprenent a deixar de conviure amb l'estrès” admin dv., 04/05/2018 - 10:14
Esdeveniment Dishows - Elga Von Füster admin dl., 03/10/2016 - 20:48
Staff Joan Gispert admin dj., 10/03/2016 - 13:38
Pàgina bàsica Punt d'informació admin dt., 17/11/2015 - 20:33
Esdeveniment Accidents domèstics i material de farmaciola admin dt., 13/03/2018 - 10:44
Ubicació Casal - Taller petit admin dt., 02/02/2016 - 16:07
Esdeveniment Dia del Llibre de Barri admin dj., 14/04/2016 - 18:28
Esdeveniment Cicle de diàlegs “Conflictes i refugi: comprendre les causes del desplaçament forçat” admin dv., 04/05/2018 - 09:34
Staff Olga admin dc., 22/03/2017 - 14:15
Esdeveniment 36a La Cultura va de Festa admin dl., 01/08/2016 - 10:14
Col·lectius i Entitats Prosperitat Cultura en Acció 2 (PECA2) admin dl., 23/12/2019 - 10:29
Ubicació AV Prosperitat admin dl., 07/03/2016 - 21:07
Esdeveniment Reunió admin dt., 10/07/2018 - 22:00
Pàgina bàsica Programació admin dt., 26/10/2021 - 20:18

Pàgines